Strona główna Kategorie Prawa Jazdy

Kategorie Prawa Jazdy

Sprawdź czym możesz jeździć i od kiedy. Sprawdzisz tutaj wszystkie informację dotyczące kategorii prawa jazdy B oraz A, A1, A2, AM, C, C1, D, D1, oraz T

Kategoria C

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 21 lat; 18 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
Kategoria D1

Kategoria D1

Prawo jazdy kategorii D1 może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 24 lat; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do...
kategoria A1

kategoria A1

Wymagania, jakie musi spełnić kandydat, który stara się o uprawnienia kategorii A1 to minimalny wiek 16 lat oraz pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych niezbędna do przystąpienia do egzaminu państwowego i wydania dokumentu. Prawo jazdy...
Kategoria B1

Kategoria B1

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii. Prawo jazdy kategorii B1 na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 16 lat; uzyskał...
Kategoria D

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 24 lata; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
Kategoria A

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 20 lat w przypadku jeżeli dana osoba posiada od co najmniej dwóch lat prawo...
Jak uzyskać dokument prawa jazdy? 2

Jak uzyskać dokument prawa jazdy?

Krokiem podstawowym w całej procedurze zdobycia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami jest złożenie przez osobę zainteresowaną odpowiedniego wniosku w urzędzie i uzyskanie numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Wniosek taki można złożyć w...
kategoria A2

kategoria A2

Minimalny wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii A2 to 18 lat. Jest to więc uprawnienie, którego nie uzyskamy wcześniej nawet za zgodą rodziców. Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35...

Ostatnie wiadomości

Musisz przeczytać