Strona główna Kategorie Prawa Jazdy

Kategorie Prawa Jazdy

Sprawdź czym możesz jeździć i od kiedy. Sprawdzisz tutaj wszystkie informację dotyczące kategorii prawa jazdy B oraz A, A1, A2, AM, C, C1, D, D1, oraz T

Kategoria D

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 24 lata; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
Kategoria C1

Kategoria C1

Prawo jazdy kategorii C1 może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 18 lat, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; odbył wymagane szkolenie...
Kategoria C

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 21 lat; 18 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
Kategoria B1

Kategoria B1

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii. Prawo jazdy kategorii B1 na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 16 lat; uzyskał...
Kategoria B

Kategoria B

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane przez odpowiedni organ państwowy. Prawo jazdy kategorii B może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 18 lat; uzyskał wymagane...
kategoria AM

kategoria AM

Do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM muszą zostać spełnione zaledwie dwa warunki. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii AM musi mieć skończone 14 lat, jest to więc uprawnienie, które poza możliwością...
kategoria A2

kategoria A2

Minimalny wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii A2 to 18 lat. Jest to więc uprawnienie, którego nie uzyskamy wcześniej nawet za zgodą rodziców. Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35...
kategoria A1

kategoria A1

Wymagania, jakie musi spełnić kandydat, który stara się o uprawnienia kategorii A1 to minimalny wiek 16 lat oraz pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych niezbędna do przystąpienia do egzaminu państwowego i wydania dokumentu. Prawo jazdy...

Ostatnie wiadomości

Musisz przeczytać