Kategoria D

0
421
Kategoria D
Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki:

 • osiągnął wymagany wiek – 24 lata; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna,
 • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
 • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii D?

 • autobus,
 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.

W przypadku kategorii D wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Kandydat na kierowcę zdaje egzamin teoretyczny, który złożony jest z 32 pytań. Pierwsza część zawiera 20 pytań podstawowych, natomiast druga 12 pytań specjalistycznych. Pytania egzaminacyjne są wybierane drogą losową. Pytania posiadają wartości punktowe 1,2,3 i są określane w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowca uzyska wynik pozytywny z egzaminu jeżeli zdobędzie minimum 68 punktów na 74.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany w pierwszej kolejności na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Na placu należy wykonać kilka zadań m.in. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Zaraz po zakończeniu egzaminu na placu manewrowym z uzyskanym wynikiem pozytywnym rozpoczyna się egzamin w ruchu drogowym. Część praktyczna w ruchu drogowym opiera się na wykonaniu zadań egzaminacyjnych zgodnych z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.  Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla kategorii D to 45 min.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here