Czy można prowadzić samochód zaraz po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy?

0
2627
Czy można prowadzić samochód zaraz po zdanym egzaminie na prawo jazdy
Czy można prowadzić samochód zaraz po zdanym egzaminie na prawo jazdy

Każdy kursant, który uzyskał pozytywny wynik z państwowych egzaminów na prawo jazdy z pewnością nie może się doczekać chwili, kiedy będzie mógł usiąść za kierownicą. Świeżo upieczony kierowca chciałby jak najszybciej spróbować własnych sił w swoim pojeździe. Czy zaraz po zdanym egzaminie możemy prowadzić samochód?

Odpowiedź na to pytania brzmi oczywiście NIE! Zaświadczenie, które zostaje wydane po ukończonym egzaminie z wynikiem pozytywnym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie jest nie jest dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem – jest to wyłącznie informacja dla Starosty.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami „Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1.    wydane w kraju:

  • prawo jazdy,
  • pozwolenie wojskowe,
  • międzynarodowe prawo jazdy. 

Według obowiązującego prawa oficjalnym kierowcą jest osoba, która podpisze odbiór dokumentu prawa jazdy. Kierowca zdobywa prawo do poruszania się pojazdami danej kategorii wraz z datą wystawienia uprawnień. Należy pamiętać o tym, że data zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest datą wystawienia dokumentu. 

Dokument prawa jazdy można odebrać po 9 dniach roboczych od wysłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego informacji o zdanym egzaminie. Niestety w niektórych sytuacjach czas odbioru może się wydłużyć nawet do kilku tygodni. Można również skorzystać ze specjalnego systemu internetowego, w którym po wpisaniu takich danych jak: imię, nazwisko oraz nr PESEL pojawi się status danej sprawy oraz przewidziany termin odbioru dokumentu.

Zdecydowanie odradzamy poruszanie się samochodem bez odebranego prawa jazdy. Nie warto już na samym początku narażać się na grzywny, które są nakładane na kierowców prowadzących pojazdy bez wymaganych uprawnień.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeksu Wykroczeń 

Art. 94 § 1. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”. 

§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. 

Grzywna jest w wysokości 500 zł, natomiast zakaz prowadzenia pojazdów może być nałożony na kierującego od 6 miesięcy do 3 lat. Właścicielowi pojazdu, który udostępnia je osobie bez wymaganych uprawnień grozi kara grzywny do 300 zł.

Art. 96. § 1. „Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here