kategoria AM

0
1112
kategoria AM
kategoria AM

Do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM muszą zostać spełnione zaledwie dwa warunki.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii AM musi mieć skończone 14 lat, jest to więc uprawnienie, które poza możliwością jazdy rowerem (10 lat), można zdobyć najwcześniej. Drugim wymaganiem jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na poruszanie się pojazdami tej kategorii.

Uprawnia ona do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim oraz zespołem tych pojazdów z przyczepą. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, prawo jazdy kategorii AM jest także dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym oraz pojazdem zaprzęgowym.

Egzamin państwowy na tę kategorię składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, trwająca 25 minut, przeprowadzana jest w sali komputerowej WORD, przy użyciu programu losującego 32 pytania dotyczące kategorii AM. W zestawie pytań znajduje się 20 pytań podstawowych i 12 specjalistycznych, każde pytanie posiada jedną prawidłową odpowiedź. Do uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wymagane jest 68 punktów.

Część praktyczna egzaminu obejmuje zadania do wykonania na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim, takie jak sprawdzenie stanu technicznego wylosowanych dwóch elementów pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda slalomem, ósemką, ruszanie na wzniesieniu i poruszanie się po mieście. Najważniejsze jest przygotowanie przez kandydata odpowiedniego stroju, bez którego nie zostanie on dopuszczony do egzaminu. Są to: sznurowane buty na płaskiej podeszwie, spodnie z długimi nogawkami, kurtka na zatrzaski lub zamek oraz rękawice zakrywające całe dłonie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here