Kategoria C

0
769
Kategoria C
Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki:

 • osiągnął wymagany wiek – 21 lat; 18 lat ukończona kwalifikacja wstępna,
 • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
 • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii C?

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka),
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.

W przypadku kategorii C wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Egzamin teoretyczny podzielony jest na dwie części – pierwsza część zwiera 20 pytań z zakresu wiedzy podstawowej, druga część zawiera 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Pytania są punktowane za 3, 2, 1 pkt. w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Aby zdać egzamin teoretyczny należy uzyskać minimum 68 pkt. z 74 możliwych.

Część praktyczna egzaminu wiąże się z wykonaniem kilku zadań na placu manewrowym – przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po pozytywnym zaliczeniu zadań na placu manewrowym kandydat na kierowcę rozpoczyna egzamin, który jest prowadzony w ruchu drogowym. Jazda w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here