Kategoria B1

0
464
Kategoria B1
Kategoria B1

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii.

Prawo jazdy kategorii B1 na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki:

  • osiągnął wymagany wiek – 16 lat;
  • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  • posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 roku życia;
  • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
  • zdał egzamin państwowy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii B1?

  • czterokołowiec,
  • pojazd z kategorii AM.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Część teoretyczna egzaminu składa się z 32 pytań – pierwsze 20 dotyczy wiedzy podstawowej, kolejne 12 wiedzy specjalistycznej. W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów.

Część praktyczna opiera się na wykonaniu zadań na placu manewrowym, tj. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – tzw. jazda po łuku, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Następnie kandydat na kierowcę musi zaprezentować swoje umiejętności w ruchu drogowym. Ta część egzaminu trwa minimalnie 40 min.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here