Kategoria B

0
1603
Kategoria B
Kategoria B

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane przez odpowiedni organ państwowy.

Prawo jazdy kategorii B może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki:

 • osiągnął wymagany wiek – 18 lat;
 • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
 • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii B?

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg,
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny 

Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Żeby zdać egzamin należy uzyskać minimum 68 pkt. z 74 możliwych.

W części praktycznej należy wykonać kilka zadań na placu manewrowym, tj. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu – tzw. jazda po łuku, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po zakończonej części na placu manewrowym rozpoczyna się sprawdzenie umiejętności kierowcy w ruchu drogowym. Minimalny czas trwania jazdy to 40 min.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here