Czy rozwiązanie z PKK działa?

0
735
Czy rozwiązanie z PKK działa?

Od 19 stycznia 2013 roku organy odpowiedzialne za wydawanie dokumentów prawa jazdy, czyli wydziały komunikacji w urzędach starostwa powiatowego mają także inną funkcję. Przy pomocy specjalnego systemu teleinformatycznego są one zobowiązane do generowania, udostępniania, aktualizacji i archiwizacji numerów PKK.

 

Numer PKK

(Profil Kandydata na Kierowcę) jest to unikalny numer każdej osoby, ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Pełni on funkcję elektronicznego dokumentu, zawierającego wszelkie dane i informacje niezbędne do identyfikacji kandydata. Dzięki niemu możliwe jest szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców i zdawanie egzaminu w wybranym ośrodku ruchu drogowego na trenie całego kraju.

Numer taki osoba uzyskuje w momencie złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w odpowiednim urzędzie w miejscu swojego zamieszkania. Uzyskanie PKK w urzędzie jest nieodpłatne. Z takim numerem kandydat udaje się do wybranej szkoły jazdy w celu rozpoczęcia kursu a następnie zapisuje się również przy jego pomocy na egzamin państwowy w WORD.

Wszystkie ośrodki egzaminowania w Polsce powinny być wyposażone w jednolity system teleinformatyczny zintegrowany z systemem, w który wyposażone są urzędy wydające dokumenty prawa jazdy. System ten umożliwia obsługę i przeprowadzanie egzaminu państwowego, ewidencję osób przystępujących do tego egzaminu oraz analizę wyników i generowanie informacji statystycznych. Ma on również za zadanie przekazywać informacje o wyniku egzaminu państwowego do właściwego organu, wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w postaci aktualizacji profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym o dane dotyczące wyniku egzaminu państwowego.

Niestety początkowo nie wszystkie WORD-y miały możliwość wykonywania tych funkcji, a to za sprawą niezintegrowanego systemu i braku porozumienia między ITS, Sygnity i PWPW odpowiedzialnych za całe oprogramowanie. PWPW dużo wcześniej zaproponowało wszystkim placówkom wdrożenie nowego interfejsu i podało wszystkie koszty. Prace i testy nad systemem trwały już od połowy 2012 roku, a PWPW przeprowadziła odpowiednie szkolenia dla około 3000 pracowników urzędów i WORD, i przedstawiła publicznie swoją propozycję jeszcze w październiku 2012 roku. Mimo tego, dostawcy oprogramowania ponad połowy WORD-ów w Polsce nie skorzystali z oferty PWPW, co wywołało paraliż w możliwości egzaminowania kandydatów przez jakiś czas. Dopiero po czasie rozpoczęły się dyskusje w tej sprawie i sukcesywnie wdrażane są interfejsy umożliwiające pozostałym WORD-om pobieranie numerów PKK.

Również OSK mogą współpracować w tej kwestii z PWPW i skorzystać z zaproponowanego przez nią Portalu OSK, który umożliwia komunikację szkół jazdy ze starostwami i aktualizację PKK przez uzupełnianie informacji o kursach czy egzaminie wewnętrznym. Jest to dobrowolne i zależne wyłącznie od decyzji ośrodka.

Rozwiązanie w postaci wymaganego dla każdego kursanta numeru PKK i całego systemu z nim związanego jest więc użyteczne, pod warunkiem że wszystkie placówki równocześnie będą miały możliwość korzystania z nich i nie wprowadzi to już większego zamieszania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here