Kto może kierować ruchem drogowym?

0
612
Kto może kierować ruchem?
Kto może kierować ruchem?

Na pytanie o to, kto może kierować ruchem drogowym większość osób odpowie – funkcjonariusz Policji. Ręczne kierowanie ruchem drogowym jest procesem bardzo trudnym oraz wymagającym skupienia od policjanta, ponieważ musi on posiadać wiedzę teoretyczną, a także odpowiednie umiejętności. Sygnały i gesty podawane przez funkcjonariusza na skrzyżowaniu muszą być jednoznaczne i zrozumiałe dla osób, dla których są przeznaczone.

Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy, że nie tylko policjant jest uprawniony do dawania poleceń i sygnałów drogowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant;
 2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 3. funkcjonariusz Straży Graniczne
  1. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
  2. umundurowany funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej;
  3. strażnik gminny (miejski);
 4. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 5. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 6. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 7. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  1. ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 9. strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 10. członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 11. funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 12. pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, zostały wymienione osoby, które są upoważnione do dawania poleceń i sygnałów. Są to:

 1. osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 2. strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a – 5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 roku Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 3. funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
 4. umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 5. osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
 6. członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Wszystkie wyżej wymienione osoby, poza funkcjonariuszem policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży granicznej, żołnierzem, inspektorem skarbowym i celnym, a także strażnikiem miejskim i gminnym muszą ukończyć przeszkolenie z zakresu kierowania ruchem, które jest organizowane na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here