Brak możliwości redukcji punktów karnych

0
196
Brak możliwości redukcji punktów karnych
Brak możliwości redukcji punktów karnych

Wraz z wprowadzeniem zmian w przepisach dla nowych kierowców, dotyczących między innymi dwuletniego okresu próbnego i dodatkowych obowiązkowych szkoleń, zmienią się także przepisy dotyczące możliwości redukowania punktów karnych przez kierowców, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej 1 roku.

Właściwie to możliwość redukcji tych punktów zostanie całkowicie zniesiona.

Aktualnie odbywa się to w ten sposób, że kierowca który posiada prawo jazdy od ponad roku i zebrał na swoim koncie maksymalną ilość 24 punktów karnych za wykroczenia na drodze, może zapisać się na specjalne szkolenie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Szkolenie takie trwa około 6 godzin i kosztuje 300-350 zł, a jego odbycie skutkuje pomniejszeniem liczby zgromadzonych na koncie kierowcy punktów o 6. Do takiego szkolenia można podejść tylko raz na pół roku, przy czym dostępne jest ono tylko dla bardziej doświadczonych kierowców. Oznacza to, że młodzi kierowcy, mający do zdobycia pulę tylko 20 punktów karnych nie mogą podejść do takiego szkolenia, a przekroczenie liczby tych 20 punktów skutkuje odebraniem uprawnień i koniecznością ponownego podejścia do kursu i egzaminów państwowych w celu ich odzyskania. Obecnie, gdy starszy kierowca przekroczy dozwoloną liczbę 24 punktów karnych, automatycznie zostają cofnięte mu uprawnienia i musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego jego kwalifikacje.

Po wprowadzeniu zmian, kierowcy utracą możliwość redukcji punktów karnych ze swojego konta. Po przekroczeniu jednak dozwolonej liczby 24 punktów, nie stracą oni automatycznie uprawnień, a zostaną skierowani przez starostę na specjalny kurs reedukacyjny. Od otrzymania skierowania będą oni mieli miesiąc na zrealizowanie kursu, a w ciągu 6 tygodni zobowiązani będą dostarczyć zaświadczenie o przebytym szkoleniu i dowód uiszczenia opłaty do starostwa. W ciągu miesiąca kierowca ten musi także odbyć badanie psychologiczne i w ciągu 3 miesięcy dostarczyć orzeczenie psychologa do starostwa. W razie nieprzestrzegania tych terminów lub rezygnacji z uczestnictwa w kursie, uprawienia do kierowania pojazdami zostaną cofnięte przez starostę.

Kurs reedukacyjny ma być przeprowadzony w ciągu 4 dni (łącznie ma trwać 28 godzin), a jego koszt to około 500 zł. Po odbyciu takiego kursu przez kierowcę, wszystkie 24 punkty z jego konta zostaną usunięte. Jednak jeżeli sytuacja z przekroczeniem maksymalnej liczby punktów znów powtórzy się w ciągu najbliższych 5 lat, kierowca straci uprawnienia i będzie zmuszony ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy w celu ich odzyskania.

W przypadku młodych kierowców z dwuletnim okresem próbnym, również zostaną oni skierowani na kurs reedukacyjny i badanie psychologiczne w momencie, gdy dopuszczą się oni 2 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Tym samym ich okres próbny wydłuży się o kolejne 2 lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here