Osoby niepełnosprawne zwolnione z części opłat za prawo jazdy

0
306
Osoby niepełnosprawne zwolnione z części opłat za prawo jazdy
Osoby niepełnosprawne zwolnione z części opłat za prawo jazdy

Sejm zdecydował o tym, że osoby niepełnoprawne będą zwolnione z opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w momencie kiedy będą go zdawały na pojeździe, który nie został wyznaczony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Wykorzystany pojazd podczas egzaminu będzie mógł należeć do osoby niepełnosprawnej i być przystosowany do rodzaju schorzenia.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej kierujących pojazdami. Dotychczas osoby z niepełnosprawnością, które podchodziły do egzaminów państwowych na prawo jazdy z części praktycznej mogły liczyć na zmniejszenie kwoty opłaty za egzamin o połowę.

Ustawa przewiduje także utworzenie strony internetowej, która miałaby posiadać w swoim zasobie wykaz dostępnych pojazdów, z których osoby z niepełnosprawnościami mogłyby korzystać w czasie egzaminu państwowego. Również Ośrodki Szkolenia Kierowców, które posiadają pojazdy samochodowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych miałby się znaleźć w tym spisie. Minister Gospodarki ma wyznaczyć spośród podlegających mu jednostek podmiot, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie bazy danych.
Przepisy mają dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Wtedy to Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które odnoszą się do pojazdów stosowanych przez osoby niepełnosprawne i są także wykorzystywane podczas egzaminów na prawo jazdy, są niezgodne z obowiązującą konstytucją. Przepisy, które zostały uznane przez TK jako niekonstytucyjne, nie zobowiązują osób niepełnosprawnych do zdawania egzaminów państwowych tylko i wyłącznie na pojazdach dostarczanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Zwrócono również uwagę na to, że koszt wynajmu pojazdu, który jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oscyluje mnie więcej od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Różnice w kosztach można zauważyć na terenie poszczególnych województw. Liczba przeprowadzonych egzaminów państwowych na kategorię B z części praktycznej dla osób niepełnosprawnych wyniosła do 391 rocznie na przestrzeni lat 2012-2015.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Proponowane zmiany dotyczące przepisu o wyznaczeniu podmiotu odpowiedzialnego za utworzenie bazy internetowej miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here