Jak i kiedy bezpiecznie wyprzedzać?

0
305
Jak i kiedy bezpiecznie wyprzedzać?
Jak i kiedy bezpiecznie wyprzedzać?

Wyprzedzanie nie należy do najłatwiejszych manewrów, nic więc dziwnego, że większość nowych kierowców z małym doświadczeniem za kierownicą początkowo obawia się wyprzedzania i woli, aby to ich wyprzedzano.

Nie jest to wbrew pozorom taki straszny manewr, jeżeli pamiętamy o kilku podstawowych i bardzo ważnych zasadach. Przed rozpoczęciem wyprzedzania w pierwszej kolejności należy upewnić się, że mamy dostateczną widoczność i wystarczającą ilość miejsca oraz sprawdzić w lusterkach, czy pojazd za nami nie rozpoczął właśnie wyprzedzania. Należy również obserwować pojazd, który zamierzamy wyprzedzić i zwracać uwagę na to, czy nie sygnalizuje on wykonania jakiegoś manewru lub nie zamierza wyprzedzić innego pojazdu znajdującego się przed nim.

Podczas wyprzedzania musimy zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu i szczególną ostrożność. W przypadku wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr. W Polsce obowiązuje kierowców reguła wyprzedzania z lewej strony, z racji na ruch prawostronny pojazdów. Są jednak od tej reguły pewne wyjątki, które jasno określa Kodeks Drogowy.

Zgodnie z nim, wyprzedzanie z prawej strony dotyczy: wyprzedzania pojazdu szynowego, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej; wyprzedzania pojazdów lub innych uczestników ruchu drogowego, jeżeli sygnalizują oni zamiar wykonania skrętu w lewo; jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu; jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Pamiętajmy, że wyprzedzanie z definicji to przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego pojazdu lub uczestnika ruchu, poruszającego się w tym samym kierunku. Wobec tego, w niektórych warunkach np. na drodze jednokierunkowej z kilkoma pasami przeznaczonymi do jazdy w jednym kierunku, możemy wyprzedzać inne pojazdy bez konieczności zmiany pasa ruchu i sygnalizowania tego manewru kierunkowskazem. Wyprzedzanie zabronione jest w określonych warunkach: przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany, chyba że poruszamy się jezdnią jednokierunkową lub dwukierunkową z wyznaczonymi pasami ruchu z zastrzeżeniem, że nie wjeżdżamy na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni, czyli prościej mówiąc, nie przekraczamy np. linii ciągłej.

Na skrzyżowaniu możemy wyprzedzić pojazd, sygnalizujący zamiar skrętu również pod warunkiem, że nie wjeżdżamy na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym. Zabrania się także wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych na obszarze zabudowanym oraz zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim, jeżeli to nasz pojazd jest pojazdem wyprzedzanym. Wyprzedzanie zabronione jest również bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów oraz na nich, z wyjątkiem tych przejść i przejazdów, na których ruch jest kierowany.

Bezwzględnie nie wolno nam wyprzedzać na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

Podczas utrudnionych warunków na drodze, spowodowanych np. opadami deszczu, śniegu lub mgłą w razie wyprzedzania poza terenem zabudowanym, mamy obowiązek sygnalizowania tego manewru krótkotrwałymi sygnałami dźwiękowymi, mającymi ostrzegać innych kierujących i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.  Zakaz wyprzedzania obowiązuje oczywiście także na odcinkach dróg, na których wyrażono go odpowiednimi znakami. Ważne podczas wyprzedzania jest więc stosowanie się do przepisów, ale również zachowanie kultury jazdy, w ten sposób upłynnimy jazdę sobie i nie utrudnimy ruchu innym pojazdom. Należy pamiętać o dostosowaniu prędkości podczas wykonywania tego manewru, nie przekraczając jednak dozwolonej maksymalnej prędkości na danym odcinku drogi, mając jednocześnie na uwadze zachowanie odpowiedniego odstępu od wyprzedzanego pojazdu.

Jest to sporo informacji i umiejętności do przyswojenia, jednak z biegiem czasu i zdobywaniem doświadczenia na drodze, manewr ten wykonywany jest przez kierowców coraz bardziej dynamicznie i automatycznie. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy w danym momencie możemy rozpocząć wyprzedzanie oraz czy zdążymy wyprzedzić dany pojazd na tym odcinku drogi w taki sposób, by nie spowodować niebezpieczeństwa sobie lub innym uczestnikom ruchu, lepiej zaniechajmy działania i powróćmy do niego w momencie, w którym bezproblemowo uda się je wykonać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here