Rodzaje paliw

0
509
Rodzaje paliw 2
Rodzaje paliw 2

Podjeżdżając na stację paliw w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na występujące ceny nie zastanawiając się nad tym, co tak naprawdę wlewamy do baku własnego samochodu. Każda stacja posiada przynajmniej trzy różnego rodzaju paliwa do wyboru, są to między innymi: benzyna, olej napędowy oraz gaz ziemny. Często również spotyka się paliwa, które posiadają specjalne dodatki, które wspomagają pracę silnika.

Najbardziej popularne paliwa, które są stosowane w samochodach osobowych, to takie w formie płynnej – benzyna oraz olej napędowy. Charakteryzuje je duża gęstość energetyczna, dlatego na zatankowanym baku paliwa jesteśmy w stanie przejechać kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy kilometrów.

Rodzaje paliw ciekłych

Benzyna – stosowana jest w pojazdach, które posiadają silnik spalinowy. Produkowana jest zazwyczaj poprzez rafinację ropy naftowej. Głównymi zaletami jest bardzo wysoka kaloryczność, odporność na niskie temperatury oraz nieduża zawartość siarki.

Olej napędowy – jest przeznaczony dla silników wysokoprężnych o zapłonie samoczynnym. Otrzymywany jest także z ropy naftowej, a jego wyprodukowanie jest tańsze od benzyny. Ceny oleju napędowego rośną w trakcie jesieni oraz zimy, ponieważ wtedy wzrasta zapotrzebowanie na produkowany w ten sam sposób olej opałowy. Temperatura wrzenia składników wynosi od 170 do 380 stopni Celsjusza.

Nafta – jest ciekłą frakcją ropy naftowej, która wrze w temperaturze od 170 do 250 stopni Celsjusza. Produkcja nafty jest tania, ponieważ otrzymuje się nią wyłącznie z rektyfikacji ropy naftowej. Jest stosowana w lotnictwie jako paliwo po nazwą „kerozyna” lub „nafta lotnicza”.

Rodzaje paliw gazowych

LPG – Liquefied Petroleum Gas – jest alternatywnym źródłem zasilania silników spalinowych. To mieszanina propanu i butanu. Jego stała i niska cena przyczynia się do coraz większej popularności zakładania instalacji gazowych w samochodach.

Gaz ziemny CNG – Compressed Natural Gas – głównym składnikiem jest metan.  Gaz ziemny jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii. Gaz ziemny jest również poddawany procesowi nawania. Tryb działania służy nadaniu specyficznego zapachu, który będzie wyczuwalny podczas wystąpienia nieszczelności w instalacji gazowej.

Wodór – jest najprostszym oraz najlżejszym pierwiastkiem chemicznym. Wodór ma stać się paliwem przyszłości. Podstawową zaletą wodoru jest to, że samochody czy autobusy nim napędzane nie emitują substancji zanieczyszczających. Energię uzyskuje się głównie z reakcji chemicznej z tlenem.

Podstawowe parametry paliw

  • Liczba oktanowa – wskaźnik, który informuje nas o odporności na niekontrolowany zapłon.
  • Liczba cetanowa – wskaźnik zdolności olejów napędowych do samozapłonu sprężonej mieszanki paliwowo-powietrznej. Ma wpływ na łatwość rozruchu zimnego silnika.
  • Lotność – zdolność paliwa do odparowywania. Jeżeli występują zaburzenia paliwa w tym parametrze mogą one spowodować problemy z uruchomieniem silnika.
  • Temperatura samozapłonu – temperatura, w której substancje palne w obecności powietrza ulegają samorzutnemu zapaleniu się.
  • Skład frakcyjny – wskaźnik służący do zdolności rozruchowych paliwa, zdolności paliwa do samozapłonu a także regularności przebiegu spalania.
  • Gęstość – charakteryzuje jakość paliwa i pozwala na rozróżnienie poszczególnych gatunków paliw.
  • Wartość opałowa – to ilość energii, która powstaje z kilograma paliwa stałego. Zawartość ołowiu – dodatek ołowiu do benzyny, który zapobiega nieprawidłowemu spalaniu, a tym samym powoduje zwiększenie jej liczby oktanowej.
  • Zawartość siarki – ma znaczny wpływ na wielkość i rodzaj wielkość emisji spalin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here