Na terenie wielkopolski największy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego znajduje się w Poznaniu a jego siedziba znajduje się na ul. Wilczak 53. 

Dział obsługi klienta czynny jest od poniedziałku do wtorku w godzinach od 07:00 do 19:30, w środy, czwartki i piątki od 07:00 – 15:00. Egzaminy są przeprowadzane od poniedziałku do piątku od 07:00 – 20:00 oraz w środy, czwartki i piątki od 07:00 – 15:00. Dział administracyjny jest dostępny od poniedziałku do piątku od 07:00-15:00.

Zarówno dział obsługi klienta jak i dział egzaminowania pracuje w poszczególne soboty robocze – w 2018 r. WORD będzie czynny dnia 19.05, 26.05, 16.06, 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 17.11, 15.12.

Podstawowym zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich występujących kategorii.

WORD Poznań organizuje również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przeprowadza:

 • Szkolenie dla kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego,
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej,
 • Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii,
 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Osoby, które chciałyby zapisać się na egzamin państwowy mogą udać się bezpośrednio do placówki WORD-u, a jeżeli posiadają nr PKK (Profil Kandydata Kierowcy) mogą skorzystać z rejestracji internetowej za pośrednictwem strony internetowej.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu kandydaci na kierowców mogą podejść do egzaminów państwowych na prawo jazdy z części teoretycznej oraz praktycznej. Statystyki zdawalności za rok 2017 przedstawiają się następująco:

Egzamin teoretyczny

 • Wynik pozytywny – 54,73% (18734 egzaminów),
 • Wynik negatywny – 45,27% (15493 egzaminów),
 • Nie przystąpiło – 6,94% (2553 egzaminów).

Egzamin praktyczny

 • Wynik pozytywny – 34,24% (18915 egzaminów),
 • Wynik negatywny – 65,76% (36329 egzaminów),
 • Nie przystąpiło – 3% (1679 egzaminów).

WORD Poznań dysponuje pojazdami egzaminacyjnymi marki Kia Rio, Peugeot Boxer, MAN TGL (z przyczepą), Zetor PROXIMA 65, Yamaha RJ22 XJ6 (ABS) – kategoria A, Yamaha RJ22 XJ6 (ABS) – kategoria A2, Yamaha RE05 YBR125 – kategoria A1, Yamaha SA40 YN50 oraz Junak ZN50 902 – kategoria AM.

Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego z części praktycznej na pojeździe OSK w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here