Strefa zamieszkania

0
478
Strefa zamieszkania
Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania jest specjalnym obszarem, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Wyznacza się go po to, aby ochroną zostały otoczone poruszające się osoby piesze oraz bawiące się dzieci. Więcej informacji na ten temat uzyskacie zapoznając się z naszym artykułem.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym dokładnie definiuje czym jest strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 

Strefa zamieszkania przeważnie obejmuje obszary osiedli mieszkaniowych, dzielnic willowych i zabytkowych. Tworzy je się przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo a także komfort mieszkańców poruszających się w tej strefie. Najważniejszym przepisem jest umożliwienie pieszym niezależnego poruszania się po całej szerokości drogi. Pieszy w strefie zamieszkania nie ma również obowiązku zwracania uwagi na pojazdy, które się w niej poruszają, dlatego na tego typu drogach kierowca powinien mieć oczy dookoła głowy.

Wjazd do strefy zamieszkania został oznaczony znakiem drogowym D-40 (znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni). Natomiast koniec strefy zamieszkania został oznaczony znakiem drogowym D-41 (wyjazd ze strefy zamieszkania; znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni). Warto również pamiętać o tym, że wyjeżdżając z tej strefy jesteśmy włączającymi się do ruchu, dlatego w takiej sytuacji musimy zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.

Pieszy nie ma także obowiązku korzystać z chodnika czy pobocza i to kierowcy muszą się do niego dostosować. W tejże strefie dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej. Zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 20 ustęp 2) – prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. Na jezdni w tej strefie możemy się także spodziewać wielu występujących progów zwalniających.

Kierowcy muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że w strefie zamieszkania postój jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli pojazd został pozostawiony w miejscu niedozwolonym, gdzie jest to zabronione a także utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, wówczas Straż Miejska może odholować pojazd na parking depozytowy – w takiej sytuacji koszt poniesie właściciel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here