Prawo jazdy droższe o 300 zł już od czerwca

0
159
Zdjęcie do artykułu prawo jazdy droższe o 300 zł

Ze względu na niepełną funkcjonalność systemu CEPiK 2.0 zmiany planowane na 4 czerwca 2018 roku, dotyczące młodych kierowców po raz kolejny zostaną przełożone. Nieznana jest jeszcze data wprowadzenia okresu próbnego, obowiązku oznakowania samochodu naklejką z zielonym listkiem, dodatkowych limitów prędkości czy zakazu podejmowania przez te osoby pracy jako kierowca przez pierwszych 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy. Wiadomo tylko tyle, że o kolejnych zmianach i wdrożeniach systemu będziemy informowani poprzez komunikaty w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem.

Co więc zmieni się już w czerwcu? Minister Infrastruktury wysłał do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia dotyczący obowiązkowych kursów i szkoleń dla nowych kierowców, którzy uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B otrzymają właśnie po 4 czerwca 2018 roku. Przepisy, jakie zaczną obowiązywać określają, że każdy młody kierowca będzie musiał przystąpić do obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Kurs i szkolenie młody kierowca będzie musiał odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B. Po ich ukończeniu otrzyma stosowne zaświadczenie o uczestnictwie, z którym następnie będzie musiał udać się do starostwa. Wiedza zdobyta na kursie i szkoleniu nie będzie weryfikowana żadnym egzaminem, a więc wystarczy, że nowy kierowca weźmie w nich udział i uzyska dokument to potwierdzający.

Kurs dokształcający będzie się odbywał w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i potrwa 90 minut. Będzie on miał charakter teoretyczny i formę wykładu. Tematyka poruszana na kursie będzie dotyczyła okoliczności, przyczyn i konsekwencji wypadków drogowych oraz konieczności ich przeciwdziałania. Omówione zostaną także kwestie psychologiczne czynników wpływających na kierowcę i bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu. Za ten kurs młodzi kierowcy będą zmuszeni zapłacić dodatkowe 100 zł.

Zdjęcie do artykułu prawo jazdy droższe o 300 zł

Szkolenie praktyczne natomiast, trwające jedną godzinę (tj. 60 min) będzie przeprowadzane w specjalnych Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy wyposażonych w odpowiednie place manewrowe z płytą poślizgową. Za to szkolenie kierowca zapłaci kolejne 200 zł. Będzie ono miało charakter praktyczny i przed kierowcą postawione zostaną zadania do wykonania takie jak jazda w zakręcie, hamowanie awaryjne na wprost oraz hamowanie awaryjne w zakręcie z włączonymi, a następnie wyłączonymi systemami ESP i ABS. Szkolenie to ma uświadomić kierowcy jego ograniczone umiejętności i nakłonić do bardziej ostrożnej jazdy, przez wskazanie skutków zbyt szybkiej jazdy i niemożności zapanowania nad pojazdem.

Koncepcja zmian jest wprawdzie przemyślana i powinna przyczynić się do zwiększenia świadomości młodych kierowców odnośnie zagrożeń jakie powoduje zbyt brawurowa jazda oraz w przyszłości może przełożyć się także na zmniejszenie liczby wypadków drogowych na Polskich drogach, jednak generuje ona dodatkowe koszty dla młodych ludzi. Nie wszystkim pomysł się podoba, jednak wszyscy, którzy zechcą po 4 czerwca uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami będą musieli się z nim zmierzyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here