Zgubiony dowód rejestracyjny

0
787
Zgubiony dowód rejestracyjny
Zgubiony dowód rejestracyjny

Każdemu z nas pewnie nie raz zdarzyło się zgubić jakąś rzecz. W przypadku utraty ważnych dokumentów należy działać sprawnie i szybko, zwłaszcza wtedy, kiedy w grę wchodzi utrata dowodu rejestracyjnego. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie jego wtórnika.

Jak wiadomo dowód rejestracyjny jest dokumentem, który określa przede wszystkim właściciela pojazdu, potwierdza jego stan techniczny a także dopuszczenie pojazdu do ruchu. Wielu kierowców przechowuje razem z dowodem rejestracyjnym polisę ubezpieczeniową, a w takiej sytuacji w razie zgubienia dowodu rejestracyjnego tracimy również potwierdzenie zawarcia polisy OC.

Odwołując się do Kodeksu Ruchu Drogowego (rozdział 2, art. 71, ustęp 1) „Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.”

Pojazd, który został zarejestrowany w Wydziale Komunikacji i jest dopuszczony do ruchu posiada swój własny dowód rejestracyjny. Do niedawna istniał jeszcze obowiązek posiadania tego dokumentu przy sobie podczas kierowania pojazdem. Przypominamy, że od dnia 1 października 2018 roku zmieniły się przepisy i zgodnie z obowiązującą regulacją nie musimy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz umowy zawarcia polisy OC w momencie kierowania pojazdem – wymagane jest jedynie posiadanie dokumentu prawa jazdy. 

Nie oznacza to jednak, że nie musimy mieć go w ogóle. Dowód rejestracyjny musi być wydany za pośrednictwem Wydziału Komunikacji, posiadać wpis poświadczający wykonanie okresowego badania technicznego, informacje dotyczące właściciela pojazdu, a także dane identyfikujące pojazd. Kiedy dojdzie do zatrzymania pojazdu przez funkcjonariusza Policji, zweryfikuje on potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego – krok po kroku

Kiedy utracimy dowód rejestracyjny musimy skierować swoje korki bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, właściwego dla miejsca zameldowania właściciela pojazdu. W urzędzie należy złożyć oświadczenie, w którym potwierdzamy utratę dokumentu. W kolejnym kroku składa się wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Do samego wniosku i oświadczenia należy dołączyć również:

  • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
  • wyciąg z rejestru badania technicznego ze stacji kontroli pojazdów,
  • dowód tożsamości,
  • umowę zawarcia polisy OC,
  • tablice rejestracyjne w celu umieszczenia nowych znaków legalizacyjnych.

Proces wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego potrwa nie dłużej niż 30 dni, od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego razem z opłatą ewidencyjną wyniesie 54,50 zł. Policja oraz inne organy będą w posiadaniu informacji o wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli zagubiony dowód rejestracyjny znajdzie się, a wtórnik tego dokumentu został już wyrobiony, to w takiej sytuacji musimy przynieść stary dokument do Wydziału Komunikacji.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here