Czym różni się wypadek drogowy od kolizji?

0
614
Czym różni się wypadek drogowy od kolizji
Czym różni się wypadek drogowy od kolizji

Wypadek drogowy, kolizja – wiele osób używa tych określeń zamiennie, niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest między nimi różnica. Postępowanie na miejscu wypadku i kolizji drogowej jest zasadniczo różne.

Wypadek drogowy 

Definicja wypadku drogowego, która wywodzi się z kodeksu karnego na przestrzeni lat była wielokrotnie zmieniania. Dziś opisuję się ją jako:

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

W art. 44 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 roku zostały określone zasady postępowania kierującego pojazdem w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym.

1.    Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
  4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2.    Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
  2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
  3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Kolizja

W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” a także w kodeksie wykroczeń niestety nie znajdziemy definicji kolizji, pomimo tego, że pojęcie używane jest przez Policję, ubezpieczycieli a także organy sądownicze. Za kolizję można uznać:

„Zdarzenie w ruchu lądowym, wynikłe z nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu – skutkiem, którego są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni albo nie doznał obrażeń”. 

W przypadku wystąpienia kolizji, o ile to możliwe należy usunąć pojazdy z drogi. Jeżeli osoby, które uczestniczyły w kolizji dojdą do porozumienia, w kwestii winy, można w takiej sytuacji odstąpić od wzywania Policji i spisać stosowne oświadczenie. W oświadczeniu sprawcy kolizji należy sprecyzować miejsce, w którym doszło do kolizji, dokładnie zapisać dane samochodu sprawcy – marka, nr rejestracyjny, nr polisy OC, dane kierowcy oraz zakres poniesionych szkód.

Z takim dokumentem należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Można również od razu wykonać taki telefon, ponieważ nr powinien być zamieszczony na polisie. Firma ubezpieczeniowa powinna wyznaczyć termin spotkania z rzeczoznawcą, który wykona zdjęcia, opisze szkody, a następnie zrobi wycenę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here