Zmiany na prawo jazdy 2018 CEPIK 2.0

0
655
Zmiany na prawo jazdy 2018 CEPIK 2.0
Zmiany na prawo jazdy 2018 CEPIK 2.0 - zdjęcie pobrane ze strony zielonelistki pl

 

Co czeka nowych kierowców po zmianach na prawo jazdy?

 

  • dwuletni okres próbny nie tylko dla nowych kierowców,
  • kurs reedukacyjny dla piratów drogowych,
  • ograniczenia prędkości,
  • zakaz wykonywania pracy jako kierowca,
  • obowiązek oznakowania pojazdu zielonym listkiem,
  • dodatkowe kursy dokształcające i szkolenia praktyczne oraz związane z nimi opłaty,
  • wydłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata

Zmiany przepisów obejmujące nowych kierowców, które już wielokrotnie przekładano mają w końcu niebawem nadejść. Wiążą się z nimi niestety spore ograniczenia, obowiązki i zwiększenie kosztów zdobycia uprawnień dla młodych kierowców.

Prawo stanie się wobec nich nieco bardziej rygorystyczne, prawdopodobnie dlatego, że to właśnie młodzi kierowcy, świeżo po uzyskaniu uprawnień, są w głównej mierze sprawcami wypadków samochodowych. Wprowadzone zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia tych przykrych statystyk.

Jakie zmiany mają nadejść?

Zostanie wprowadzony tzw. okres próbny, trwający 2 lata

i rozpoczynający się od daty wydania dokumentu prawa jazdy. Będzie on dotyczył wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, ale także tych, którzy stracili uprawnienia i ponownie przechodzili kurs w szkole jazdy oraz zaliczali egzaminy państwowe. Data rozpoczęcia okresu próbnego jest datą wydania dokumentu, nie liczy się tu więc moment zaliczenia egzaminu państwowego. Nawet kierowcy, którzy od dłuższego czasu posiadają prawo jazdy innych kategorii, po zdobyciu uprawnień na kategorię B, będą objęci okresem próbnym. Dotyczy to także tych osób, które straciły uprawnienia ze względu na ponowne przekroczenie dozwolonej liczby 24 punktów karnych w okresie 5 lat od daty skierowania na kurs reedukacyjny.

Na taki kurs zostaną skierowane osoby, które uzbierały na swoim koncie ponad 24 dozwolone punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz te, które w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kurs taki będzie się odbywał w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a jego koszt nie powinien przekroczyć 500zł. Po odbyciu kursu reedukacyjnego punkty z konta kierowcy zostają usunięte, jednak jeżeli w ciągu 5 lat od daty skierowania na kurs, ponownie przekroczy on tę dozwoloną liczbę, prawo jazdy zostanie cofnięte i ponownie będzie on musiał podejść do egzaminu państwowego i zdobyć uprawnienia, co wiąże się oczywiście z rozpoczęciem okresu próbnego.

W czasie pierwszych 8 miesięcy trwania okresu próbnego, młodego kierowcę będą obowiązywały inne niż wszystkich ograniczenia prędkości. Na obszarze zabudowanym będzie to maksymalna prędkość 50 km/h, poza nim 80 km/h bez względu na rodzaj drogi oraz pory dnia, a na drogach ekspresowych dwujezdniowych i autostradach – 100 km/h.

Również w tym czasie 8 miesięcy taki kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kategorii B oraz osobiście wykonywać działalności gospodarczej, polegającej na kierowaniu tym pojazdem. Oznacza to, że młodzi kierowcy pozbawieni będą początkowo możliwości podjęcia pracy jako kurier czy dostawca, jeżeli ta praca wymaga od nich poruszania się pojazdem z kategorii B. Nie ma to natomiast wpływu na wykonywanie takiej pracy, jeżeli młody kierowca porusza się rowerem czy pojazdem innej kategorii, na którą uprawnienia posiada.

Będzie on mógł poruszać się w tym czasie tylko pojazdem oznakowanym z przodu i z tyłu specjalną naklejką, na której białym tle znajduje się zielony liść klonowy. Młody kierowca, bez względu na to czy będzie prowadził własny, czy pożyczony samochód, będzie musiał umieścić na nim odpowiednie oznaczenie. Obowiązek ten będzie spoczywał na nim przez pierwsze 8 miesięcy trwania okresu próbnego.

 

Między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy nowy kierowca będzie zobowiązany do wzięcia udziału w dwugodzinnym kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonym przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, za który dodatkowo będzie musiał zapłacić nawet do 100 zł. Obowiązkowo będzie musiał uczestniczyć także w godzinnym praktycznym szkoleniu w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, odbywającym się w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, za które młody kierowca zapłaci dodatkowe 200 zł. Niestety placówek organizujących tego typu szkolenia praktyczne jest w Polsce o wiele mniej niż WORD-ów, co może powodować kolejne utrudnienia dla świeżo upieczonych kierowców. Te obowiązkowe szkolenia będą dotykały niezwykle istotnych kwestii takich jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyka wypadków drogowych, psychologiczne czynniki wpływające na kierowanie pojazdem, niebezpieczeństwo wynikające z niedostosowanej do warunków ruchu prędkości czy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze. Jednak generują one dla młodych kierowców dodatkowe niemałe koszta i zabierają czas.

Dwuletni okres próbny może zostać wydłużony o kolejne 2 lata na podstawie decyzji starosty, jeżeli w ciągu jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Taka osoba zostaje w tym momencie skierowana na płatny kurs reedukacyjny. Starosta może również cofnąć uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Osoba z cofniętymi uprawnieniami podlega również badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Zmiany, które zostaną wprowadzone, mają polepszyć sytuację na drodze i zmniejszyć liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych kierowców. Wymagają one jednak od tych kierowców większego zaangażowania i wkładu finansowego. Ograniczają ich początkowy zapał do jazdy, zmuszając do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Okres próbny ma tym kierowcom pozwolić na dostateczne opanowanie umiejętności kierowania autem, a naklejki z zielonym liściem będą informowały innych kierowców, że jest to osoba „świeża” na drodze i ma ona prawo jechać nieco wolniej lub mniej dynamicznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here